logo

 

 

Intelligenta lösningar för fordonsbranchen

AIS Nordic är idag marknadsledande på registreringsnummer-koppling och bildatabaser med hög kvalitet och precision på den Nordiska marknaden. AIS Nordic kan som enda aktör erbjuda denna typ av tjänster i både Sverige, Norge, Danmark och Finland.  

Med hjälp av AIS produkter kan man avlasta den egna organisationen en massa ”nödvändigt ont” och istället fokusera resurserna på att effektivisera och utveckla sin verksamhet på de verkligt viktiga områdena. I och med att VeSystems kompletterats med VeCloud har AIS nu en lösning för alla behov, stora som små.

 
 
  Click here for English, AIS at a glance

Produkter och tjänster

AIS VeSystem
Färdiga, filbaserade ”plug-in” system för registre­rings­nummer­koppling, bil­data­baser och fordons­information för de nordiska länderna.

AIS VeCloud
Registre­rings­nummer­koppling, fordons­information m.m. för de nordiska länderna direkt via webb service för realtidsuppdatering av all information.

AIS Enterprise
Skräddarsydda lösningar inom bl.a. statistik och fordonsteknisk information samt konsulttjänster inom framförallt verksam­hets­an­passad IT. 

För att läsa AIS nyhetsbrev,
AIS Info klicka här