logo

 

Lätt att finna korrekta fordonsuppgifter med VeInfo, komplett bilregister med utförliga uppgifter för varje unikt fordon i Norden

VeInfo är ett välstrukturerat och systematiskt uppbyggt bil-register där vi samlat den mest nödvändiga fordons-informationen. VeInfo finns idag tillgänglig för Sverige, Norge och Finland.

I VeInfo finns cirka 99 % av de registrerade person- och lätta lastbilarna med och samtliga av dessa har enhetliga och korrekta fordons­benäm­ningar. Information om bland annat drivmedel och kaross finns också med i klartext samt information om karosskod och 2- eller 4-hjulsdrift där det förekommer variationer.

 

 

 

Dessutom är VeInfo kompletterad med motorkod och korrekt årsmodell på i stort sett samtliga fordon, en uppgift som vanligen saknas i tillgäng­liga databaser och register.

 

Drivmedel och motorkod som nämns tidigare är en allt mer betydelsefull information då det idag blir viktigare med korrekt bränsle- och motor­information i samband med t.ex. reservdels- och smörj­medelsval, informationssökning och under­­­­hålls­­service. Inte minst ställer alla etanolbilar till problem på grund av andra specifikationer.

VeInfo levereras som enstaka utgåva där beställning sker när ny uppdatering önskas. VeInfo kan användas som grunddata för olika typer av informations- och statistik­databaser och är i och med den väl­struk­turerade uppbygg­naden även lämplig för fritextsökning.