logo

Skräddarsydda lösningar för fordonsbranschen

AIS Enterprise innefattar skräddarsydda, kundunika lösningar inom områdena statistik, fordons­teknisk information och marknadsföring likväl som rena konsulttjänster inom framförallt verksam­hets­anpassad IT.

Information och statistik

Behovet av att vara ”up to date” ökar – med hjälp av AIS Enterprise får man nödvändig information och statistik skräddarsydd efter önskemål. Vi tar fram statistik och informations­underlag om fordons­bestånd och ägande på i princip vilka ledder som helst, geografiskt, fordonstekniskt eller ägarstyrt.

Användningsområdena är många, till exempel är statistik över antalet fordon av respektive märke, modell och typ ovärderlig vid bland annat lagerupp­byggnad, lager-optimering, etable­rings­beslut eller val av verksam-hetsinriktning.

Konsultverksamhet

Konsultverksamheten inom AIS Enterprise riktar in sig på fordonsbranschen inom framförallt verksam­­het­sanpassad IT. Bland annat kan vi medverka vid utveckling av kompletta elektroniska katalog­er och andra verksamhets­styrda system så som informa­tions­­hantering, marknads­föring, statistik, uppföljning etc.

Vi som arbetar med AIS Enterprise har alla en lång erfarenhet inom utveckling, uppbyggnad och drift av bland annat elektroniska reserv­dels­kataloger och fordons­databaser i lokala, nätverk och Internet miljöer. Lång erfarenhet finns också inom andra verksamhets­baserade system för fordons­branschen så som logistik och admi­nistration.