logo

 

En lösning för hela Norden – branschens enda automatiska registrerings-nummer­koppling som täcker över 99 % av alla fordon

VePro ingår i AIS VeSystems och är en abonnemangs-bunden, on-lineba­serad registre­rings­nummer­kopp­ling som finns för Sverige, Norge, Finland och Danmark. Den kan användas tillsammans med i stort sett alla system som har en fordons­databas i någon form. Bland annat kan nämnas elektroniska reservdels­kataloger, felsök­nings­­utrustning, infor­ma­­tions­databaser, tekni­ska infor­ma­­tions­system etc.

Med VePro finns den unika möjligheten att finna bland annat den specifika motorkoden och årsmodellen på merparten av alla fordon. Detta är oumbärlig information vid t.ex. reserv­dels­sökning och som vanligen saknas i tillgängliga databaser och register.

VePro kräver inga speciella program eller ombygg­nationer utan kan i princip tas i drift om­gåendei befintlig datamiljö oavsett om det är lokala installationer, nätverks­­ba­se­rade lösningar eller webb.

Det görs fyra stora uppdateringar per år med en genom-snittlig träffsäker­het på över 99 %. Med synkroni­serings­funktionen AIS Synk­agent kan sedan löpande uppdate-ringar göras dagligen vilket ger en mer eller mindre realtids­auto­matisk uppdatering av registre­rings­­nummer­­kopp­lingen.

Det lilla underhåll som krävs av VePro utför kunden själv. Förutom själva registrerings­nummer­kopp­lingen ingår även VeCar (bildatabas) samt BilInfo Bas (fordonsregister).