logo

 

Branschens mest detaljerade och snabbast uppda­terade fordonsdatabas - tekniska data över fler än 30 000 olika fordonstyper direkt i din dator

VeCar är marknadens mest innehållsrika och snabbast uppdaterade europabaserade fordons­databas. Den innehåller idag över 30 000 olika person- och lätta lastbilar, och så gott som samtliga nya fordon finns i god tid i VeCar innan de introduceras på marknaden, vanligtvis så långt som 6 månader i förväg.

VeCar uppdateras 12 gånger per år och innehåller bland annat information om motor­effekt, start- och stopp år för fordonstypen, drivmedel, slagvolym, kaross- och motorkod, drivning, karosstyp, antal dörrar etc. Nytt är också att antal registrerade fordon av respektive typ och land finns angivet. 

Att använda sig av VeCar gör att man får tillgång till en fordonsdatabas som är mycket innehållsrik, konsekvent och välstrukturerad, speciellt anpassad till de länder där registreringsnummer­koppling är möjlig.

Samtidigt undviks det ändlösa arbetet med att söka fordonsuppgifter för att bygga upp och underhålla sin egen fordonsdatabas. I VeCar finns all nödvändig och korrekt data samlad på ett och samma ställe.

Arbetet med att söka data är definitivt inget som skall förringas. Varje år adderar vi över 2 000 nya fordon plus det 1 000 tals som uppdateras till att vara aktiva ytterligare ett modellår. Det blir över 3 000 åtgärder per år som skall administreras.

VeCar är fullt skalbar för att enkelt och indivi­duellt kunna anpassas till de olika behoven som våra kunder har. VeCar ingår som en komponent i VePro men kan också köpas som ett separat abonnemang med 12 upp­dateringar per år.